หลักทั่วไปแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาสอนหลักทั่วไปไว้ 3 ประการคือ

  1. เว้นความชั่ว
  2. ประพฤติความดี
  3. ชำระจิตใจให้สะอาด

จากหลัก 3 ประการนี้ จะสังเกตได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนหนักเน้นในเรื่องความประพฤติปฏิบัติ ต่างจากศาสนาประเภทธรรมชาติเทวนิยม ที่สอนให้นับถือหรือบูชาเทวดาในธรรมชาติ เช่น ดินน้ำ ไฟ ลม พระจันทร์ พระอาทิตย์ หรือศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) ที่สอนให้เชื่อและมีความจงรักภักดีในพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลก

Advertisements

พระพุทธเจ้าคือใคร

เมื่อกล่าวโดยรากศัพท์คำว่า “พระพุทธเจ้า” ในภาษาไทยเรามาจาก “พุทธ” ในภาษาบาลีซึ่งแปลว่า “ท่านผู้ตรัสรู้” คือรู้ประจักษ์ความจริงอันเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง คำว่า “พระพุทธเจ้า” ที่แปลว่า“ท่านผู้รู้”นั้น มีความหมายที่พึงอธิบายได้เป็น 2 ประการคือ อ่านต่อ


พระพุทธศาสนา คืออะไร

พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนนี้ ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาชี้แจงเปิดเผย พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสภาพธรรมหรือทำนองคลองธรรมเป็นของมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้สภาพธรรมนั้นๆ แล้วนำมาบอกเล่าให้เข้าใจชัดเจน (ธัมมนิยามสูตร) ความจริงหรือสัจธรรมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินี้ จึงเป็นของกลางสำหรับทุกคน และมิใช่สิ่งที่ประดิษฐ์หรือคิดขึ้นตามอารมณ์เพ้อฝัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตราบใดที่พระองค์ยังมิได้ตรัสรู้ความจริงในลักษณะ 3 อย่างคือรู้ตัวความจริง รู้หน้าที่อันควรทำเกี่ยวกับความจริงนั้น และรู้ว่าได้ทำหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตราบนั้นพระองค์ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าตรัสรู้แล้ว (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) ภาษิตนี้แสดงว่าความจริงนั้นพระองค์ได้ลงมือปฏิบัติจนค้นพบประจักษ์แล้ว พระองค์จึงได้นำมาสั่งสอน ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงไม่มีคำสั่งสอนชนิดที่เรียกว่า “เดา” หรือ “สันนิษฐาน” ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้…

ที่มา หนังสือ คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ


แก่นธรรม ตอน โชคชะตาหรือเรื่องบังเอิญ

เนื่องจากสะดุดตากับชื่อหนังสือเล่มหนึ่งเข้า เลยกะว่าจะหามาอ่านสักหน่อย ถึงผมจะไม่ค่อยอ่านหนังสือแนวๆ ธรรมะสักเท่าไร ชอบแนวปรัชญาหรือไม่ก็แนววิทยาศาสตร์ซะมากว่า แต่พอได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้เข้าเป็นต้องสงสัยมาทันที สงสัยกันละดิว่าหนังสืออะไร มันชื่อว่า “คู่มือมนุษย์” ของ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) เอ มันจะเหมือนคู่มือสำหรับประชาชนหรือเปล่าน่า.. จำได้ว่าเคยตามหาให้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งหนึ่ง แรกเห็นเล่มอย่างหนาบึก เลยปล่อยมันไปก่อน.. 2-4 ปีผ่านไปก็ไม่คิดจะซื้อมาอ่านหรอก จนได้แวะผ่านร้าน rollerblades ไปดูดิเด็กๆ สมัยนี้เขาเล่นอะไรกัน ไม่น่าเชื่อว่าแถวๆ เคาว์เตอร์มีหนังสือธรรมะวางไว้แจกเป็นทานจำนวนหนึ่ง เลือบๆ ดูเอะ มีหนังสือที่เราสนใจอยู่เล่ม นั่นคือ “คู่มือมนุษย์ ฉบับเรียนรู้ลัดสั้น” เล่มเล็กๆกะทัดลัดดีแหะ บังเอิญจริงๆ เลย เลยหยิบมาเล่มเปิดหน้าแรกจะเจอข้อความ

The best thing in Thailand

คู่มือมนุษย์

พุทธทาสภิกขุ

เป็นหนังสือมหัศจรรย์  ช่วยชีวิตคนให้รอดตาย

เป็นหนังสือต้องห้าม สำหรับคนที่ไม่เคยถามตัวเองว่า

เกิดมาทำไม?

มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?

ชีวิตมีค่ามีความหมายที่ตรงไหน?

เพราะในชีวิตประจำวันของเรา มีแต่เรื่องกิน-ทำงาน แล้วก็เที่ยวแตร่ แสวงหาความสุขสำราญ แล้วก็ติดในเรื่องกิน-กาม-เกียรติ ที่มันให้รสเอร็ดอร่อย สนุกสนาน-นอน-ตื่นขึ้นมา ก็ทำซ้ำอย่างเดิมอีกทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี ดูให้ดีจะเห็นว่า มันน่าเบื่อหน่าย เอือมระอาดูแล้วไม่เห็นว่า ชีวิตนี้จะมีค่ามีความหมายที่ตรงไหนเลย แล้วเราจะมีชีวิต อยู่ไปทำไมกัน?

มันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่า ประเสริฐกว่า ชีวิตที่ซ้ำซากนี้ ท่านลองแสวงหาดูเถิด แล้วท่านจะพบได้ภายในจิตใจของตัวท่านเอง หากท่านได้พบ ท่านจะรู้สึกขึ้นมาเองว่า ท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตแล้วเราไม่เสียชาติเกิดแล้ว นั่นคือได้พบ

“ชีวิตที่สงบเย็น  และเป็นประโยชน์”

ท่านจะยอมเป็นคนเสียชาติเกิดหรือ?

พอจบย่อหน้าแรก ยังกะเขียนลาไปตายเลยแหะ ท่อนสองนี้ยังกับกุญแจไขความลับเป็นสู่ชีวิตหุหุ.. to be continue


จุลินทรีย์ คืออะไร?

จุลินทรีย์ เป็นคำเรียกรวมๆ ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็น ซึ่งได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา โปรโตซัว สาหร่าย และไวรัส จุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปทั้งในน้ำ ในดิน ในอากาศ ในอาหาร ในร่างกายของคน สัตว์ รวมถึงในส่วนต่าง ๆ ของพืชด้วย เมื่อเปรียบ กับฝุ่นละอองหรือ เม็ดทรายละเอียดที่ลอยอยู่ในอากาศเราจะมองไม่เห็นจนกว่ามัน จะมากองรวมกันเป็นจำนวนมาก เราจึงบอกได้ว่านี่คือกองฝุ่น และนั่นคือกองทราย เช่นเดียวกัน เราอาจจะมองเห็นกลุ่มก้อนของจุลินทรีย์เมื่อมันอยู่รวมกัน เรามองเห็นราดำที่ขึ้นบนแผ่นขนมปังหรือราสีแสดบนซังข้าวโพด หรือจุดสีดำที่กระจายอยู่บนเนื้อผ้าที่เปียกชื้นกองทับกันเป็นเวลานาน

กล่าวกันว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นบนโลก เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันได้สร้างบรรยากาศและสภาพบนพื้นผิวโลกที่ทำให้สิ่งมี ชีวิตอื่นๆ เกิดตามมาเช่น พืช สัตว์ และคน

เรื่อง ราวเกี่ยวกับจุลินทรีย์มีทั้งให้ประโยชน์และเกิดโทษความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ จุลินทรีย์นั้น อันดับแรกเกิดจากความต้องการที่จะควบคุมหรือกำจัดในกรณีที่มันเป็นสาเหตุของ การเกิดโรค การเน่าเสียของอาหาร และต่อมาพบว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายทางเช่น เป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณค่า ช่วยในการถนอมรักษาอาหาร ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยทำลายเชื้อโรค นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดของเสีย ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดสมดุล ทำให้โลกสะอาด

จุลินทรีย์ จำนวนมากถูกนำออกมาจากธรรมชาติเพื่อศึกษาในห้องทดลอง ผลจากการศึกษาทำให้ได้พบสิ่งใหม่ๆ ตัวอย่าง เช่น พบจุลินทรีย์พันธุ์ใหม่ พบจุลินทรีย์สร้างยารักษาโรค ผลิตสารช่วยย่อย เป็นปุ๋ยพืช สร้างสารฆ่าแมลง ผลิตสารเคมี กำจัดโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


Help Hope Haiti


บรรยกาศงานเทศกาลลอยกะทง

เก็บรูปบรรยกาศงานลอยกะทงแถวๆ สะพานพระราม7

l001
อ่านต่อ