ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารห้องสมุด และคอมพิวเตอร์

ที่ ศธ 04113.099 / 119 โรงเรียนบ้านตำแย (สพท.มค.2) ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

8 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

เรียน ท่านผู้มีจิตกุศล ที่เคารพทุกท่าน

ด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครู ศิษย์เก่า และชาวบ้านตำแยได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาหางบประมาณในการก่อสร้าง อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านตำแย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 โดยได้เงินทั้งสิ้น 180,880 บาท และได้ก่อสร้างโครงหลังคาและมุงกระเบื้องไปแล้ว ยังคงเหลือตัวอาคารซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบในการก่อสร้างอีกประมาณ 300,000 บาท จึงจะเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ทางโรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอาคาร ดังกล่าว โดย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ชื่อบัญชี “สร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านตำแย” บัญชีเลขที่ 07-5104-20-085803 โรงเรียนหวังได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

จักรกฤษณ์ ลีลาน้อย
(นายจักรกฤษณ์ ลีลาน้อย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย

โรงเรียนบ้านตำแย
โทร. 0-4373-9290 , 08-9572-8299
http://bantamyae.mkzone2.net/nuke/index.php
chakkritlee@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: